Det blir foredrag både for barnehageansatte og lærere på Østlandsk lærerstevne lørdag 1. november

2Tema for barnehageforelesningen er ”Fysisk tilrettlegging for lek og læring”. I kurskatalogen står det følgende: Foreleserne vil ta oss med på en reise, i ord og med masse bilder, til barnehager i blant annet New Zealand og Tyskland, men selvfølgelig også i Norge. Hensikten med reisen er å reflektere over hvordan gode barnehager legger de fysiske forholdene til rette for lek og læring. Gode barnehager med høy kvalitet har et helhetlig fokus og har kommet fram til verdier som styrer utviklingen i riktig retning. Den fysiske tilretteleggingen er viktig bit i dette arbeidet.

Tema for skoleforelesningen er ”De Seks Tenkehattene – en måte å trene opp kreativ tenking, en viktig læringsstrategi for elevene og en smartere måte å kommunisere på”. Man kan lese følgende i kurskatalogen: Edward de Bonos Seks Tenkehatter ble introdusert i 1985. De Seks Tenkehattene blir benyttet av skoler og barnehager både i New Zealand, Australia, USA, England og en rekke andre land i verden. De kan brukes som et rammeverk for kreativ og kritisk tenking, til å effektivisere måter til bruk i evaluerings- og vurderingsprosesser og som hjelpemiddel for å fatte riktige beslutninger. Kort sagt – et verktøy som kan hjelpe oss til det meste som har med tenking og vurdering å gjøre!