Årets konferanse har skolens hovedprosess, elevenes læring, i fokus. Vi har så valgt å ha tre ulike temaer knyttet opp til dette; FORELDRES ROLLE I BARNS LÆRING, ELEV- OG LÆRERVURDERING I PRAKSIS og LÆRING I FOKUS.

Første dag vil ha fokus på foreldre og foreldrenes rolle i barnas læring. Mange lærere har erfart at dagens foreldre, barn fra
Y-generasjonen, har andre verdier og andre krav enn tidligere generasjoner. Journalisten og kronikøren Elin Ørjasæter uttalte nylig at «det virker som om norske foreldre har outsourc’et oppdragelsen av barna til det offentlige!»

Marit Haldar vil forelese om Klassebamse på hjemmebesøk – hverdagsidealer i ulike kulturer. Hun har gjennom ti år fulgt såkalte klassebamser i flere land. Hennes forskning har gitt en unik innsikt i hvilke verdier som preger barnas oppvekst i land som Kina, USA, Sør-Afrika og Norge. Denne forskningen har fått mye fokus både nasjonalt og internasjonalt og den har tidligere i høst blant annet vært presentert i en stor artikkel i Aftenpostens A-magasin.

Tone Strømøy vil se på ulike oppdragelsesvarianter hos foreldre, som for eksempel Curlingforeldre, Helikopterforeldre, Speilforeldre og Tigerforeldre. Hvilke utfordringer gir dette skolen og hvordan bør vi løse det?

Viktigheten av foreldrenes rolle i barnas læring er grundig dokumentert gjennom John Hatties forskning, og Thomas Nordahl vil bringe oss inn i både forskningen og hva dette bør bety for skolen i praksis.

Praksisnært vil det også bli når Vanessa Svebakk fra Drammen vil forelese om Sammen om en bedre skole. Drammen kommune har Norges beste skole som visjon og man får ikke Norges beste skole uten Norges beste foreldre, påstår Vanessa Svebakk. Foreldrene må på banen, jo mer foreldrene er på banen, jo bedre er læringsutbyttet for det enkelte barn.

På konferansens andre dag vil det være mulig å velge mellom to ulike forelesningsserier; LÆRING I FOKUS og ELEV- OG LÆRERVURDERING I PRAKSIS.

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra Ringer i vann vil gjennom forelesningen «Faktorer som spiller inn i elevenes læring» vise en modell som sorterer ulike forhold som virker inn på læring. Foredraget vil være illustrert med skoleeksempler i film og bilder fra en rekke ulike land. Modellen ligger også som grunnlag for boka «Optimal læring – hvorfor blir det som det blir når vi gjør som vi gjør», som kommer ut på Kommuneforlaget til våren.

God praksis kan stå som overskrift på de neste tre foredragene! Hanne Kjensli Moe og Bente Thuen Alfheim vil fortelle om
skoleutvikling fra Nesodden. «Hvordan får vi de gode teoriene til å bli til god praksis og ikke bare gode teorier»? Gjennom erfaring fra et utviklingsprosjekt fra en skole på Nesodden, får vi presentert hvordan skolen nå orienterer seg etter samme «kart» og har funnet en felles retning slik at den oppleves helhetlig både for ansatte, elever og foresatte.

Det er et visdomsord som heter at den som føler seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig. Jostein Danielsen fra Træet skole på Askøy vil forelese om deres utviklingsreise fra visjon til….. nettopp det å være på vei.

Erik Westrum fra Drammen er glødende opptatt av bruk av IKT i elevenes læringsprosess. Her vil vi få en forelesning med grundige elevrefleksjoner rundt egen læring.

På alle Ringer i vann-konferanser forsøker vi å hente inn nye og spennende tanker også fra land utenfor Norge. Vi har opp gjennom årene hatt forelesere fra blant annet Sverige, Danmark, England, Irland, New Zealand og USA. Fra USA er også årets «eksotiske» foreleser. Denise Holliday arbeider som skoleutvikler i USA og hennes forelesning vil handle om at elevvurdering er
nødt til å gå hånd i hånd med lærervurdering. I tillegg er skolen nødt til å ha et større fokus på fakta og ikke stole på hva den enkelte lærer føler, mener og tror er de riktige grepene.

Begrepet «vurdering for læring» er ikke teori men fakta for elever på elever på Halbrend skule og Slåtten skule fra Førde. Kommunen er år etter år i norgestoppen når det gjelder elevresultater. Åge Stafsnes og Turid Irene Hatlem har gjennom flere år vært engasjert av Utdanningsdirektoratet til å dele sin kunnskap om vurdering for læring. På Ringer i vann-konferansen 2012
vil vi få praktiske eksempler fra både barnetrinn og ungdomstrinn. Synes du navnene virker kjente, kan det kanskje skyldes at du kjenner foreleserne igjen fra noen av Utdanningsdirektoratets filmer om vurdering og skolevandring!

Gå til konferansens ved å gå inn på Konferanser på denne sidens menyliste.