Gjennom «Fra ord til handling»-prosjektet «Barna som ingen kunne målbinde» er Ringer i vann i gang med et samarbeidsprosjekt med Tysvær kommune og Liv Engen fra Lesesenteret i Stavanger.

Tysvær kommune har tidligere hatt deltakere på Ringer i vann sine studieturer til New Zealand . De er også medarrangør av lederkonferansen Jazz og Ledelse som ble arrangert i Haugesund i forbindelse med Sildajazz. Ringer i vann foreleste på denne konferansen om blant annet Helhetlig skoleutvikling og Lærende organisasjoner, Forelesningen markerte også en «tyvstart» på utviklingsprosjektet. Starten på selve prosjektet blir 8. og 9. september.