Torsdag 14. august foreleste Ringer i vann på en felles planleggingsdag for skoler og barnehager i Giske kommune  

Denne planleggingsdagen markerte også starten på «Fra ord til handling»-prosjektet «Ein alen til sin vekst». Denne første samlingen vil i løpet av kort tid blant annet bli fulgt opp av virksomhetsanalyser på flere av kommunens skoler samt en barnehage. Målet for prosjektet er å skape et sammenhengende system for kartlegging, lavterskeltiltak og en vurderingspraksis som vil fremme motivasjon for læring og gi bedre læringsresultater.