Ringer i vann gir økonomisk støtte til Europa i Fokus og Hjelpesendinger. Dette er to hjelpeorganisasjoner med en liten administrasjon, og et stort hjerte! Her går støtten direkte til de som trenger det.

Les mer ved å følge disse linkene:

Europa i Fokus   http://www.europaifokus.no/

Hjelpesendinger http://hjelpesendinger.org/


Åpne din egen julehilsen fra Ringer i vann her: Julehilsen fra Ringer i vann