Ringer i vann foreleser for Excellence Norway
Du kan finne mer om kurset «Prosesskvalitet i skolen» som arrangeres 21. mars i Oslo på www.exno.no