Elevstyrt læring gir bedre skoleprestasjoner og øker elevenes evne både til å huske og forstå lærestoffet, slår ny forskning fast.


Tradisjonell tavleundervisning og repetisjon foran en hel skoleklasse, gir ikke god læring for den enkelte elev, men kun for visse barn. Kanskje har du selv, eller barnet ditt, allerede følt det på kroppen, men nå er det endelig solid dokumentert gjennom et stort svensk forskningsarbeid. Arbeidet er unikt i nordisk sammenheng og ble tidligere i år presentert på en skolekonferanse i Oslo.

Les mer om dette ved å følge denne linken til Dagsavisen.