engasjerte elever, refleksjon og vurdering, dokumentasjon og synliggjøring, kommunikasjon og samarbeid


Dette er noe av det du kommer til å høre om på høstens kanskje mest spennende seminar – Portfolio 2004.

Med eksempler fra noen av de beste på elevmapper/portfolio i inn- og utland, vil det blant annet bli fokus på:

  • elevmapper – hva er det?
  • hvordan starte opp med elevmapper
  • ulike typer elevmapper
  • innholdet i mappene
  • foreldresamarbeid og elevmapper
  • elevmapper og loggbøker
  • sammenheng barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skoler

……. og så klart; fokus er først og fremst rettet mot praktiske eksempler og erfaringer.

Du vil snart motta et detaljert program for seminaret. Inntil da kan du følge med påwww.ringerivann.no/portfolio, hvor aktuell informasjon vil bli lagt ut.

Sted:          First Hotell Ambassadeur, Drammen

Dato:         27. og 28. september 2004

Pris:          2.950,- ved påmelding før 15.06.04

3.200,- ved påmelding etter 15.06.04

Har du spørsmål vedrørende konferansen kontakt oss på tlf.: 2261 8635 eller e-post: post@ringerivann.no