I Sverige har Myndigheten för skolutveckling laget en film om bruk av portfolio. Denne filmen kan du se her!


Portfolio anvendes i skolen for at elevene selv skal bli bevisste på sin egen utvikling – sin egen læring. Portfolioen inneholder arbeider som elevene selv har valgt ut. Det er ikke dokumentasjonen i seg selv som er det viktige men derimot de refleksjoner som den gir mulighet for. De utvalgte arbeidene skal vise hva eleven har lært seg og eleven må kunne begrunne hvorfor nettopp disse arbeidene er blitt valgt ut. Portfolioen ligger siden til grunn for samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Med portfolioen som utgangspunkt blir det så eleven som leder utviklingssamtalen.

Portfolio metodikken har vært brukt i Sverige i en rekke år. Ringer i vann har arrangert en rekke studieturer til Sverige for norske skoler som har ønsket å vite mer om portfolio. Älta skole ble presentert på fjorårets ”Lære å lære konferanse og ved årets konferanse er lærere fra Gunneboskolan i Lund noen av foreleserne. I uke 47 og 48 kommer det også til å bli arrangert en studietur til New Zealand for norske og svenske skoler. Denne turen kommer til å innholde skolebesøk, klassehospiteringer og forelesninger om portfolio, De mange intelligenser (MI), Blooms taxonomi, de Bonos 6 tenkehatter m.v. Mer om denne studieturen vil du snart finne på hjemmesiden til Ringer i vann

Myndigheten för skolutveckling i Sverige har produsert en inspirasjonsfilm om portfolio. Der kan man følge elever fra to skoler på den svenske vestkysten som bruker portfolio.

I filmen kan man lære om mål, refleksjon, utviklingssamtaler, positiv forsterkning, om å se hele eleven, sammenligning over tid, lærerens rolle og mapper eller digital portfolio.

For å kunne se filmen må Windows Mediaplayer være installert. Den kan hentes ned gratis her.

 

Filmen finner du her. (Husk å ha på lyd!)

Lykke til!