En rekke skoler og barnehager har reist på studietur med Ringer i vann


Øreåsen skole fra Rygge kommune og Våk skole fra Våler kommune er et eksempel på skoler som har ønsket å reise på studietur for å lære av andre. 25. og 26. november var de på studiebesøk i Stockholm. Der fikk de oppleve tre skoler som alle er blant de fremste i Sverige. Bergtorpskolan i Täby har vunnet Utmärkelsen Svensk skola, Østermalmskolan i Stockholm har vunnet Stockholm Stads kvalitetspris og Älta skola har vunnet den nasjonale svenske kvalitetsprisen. I tillegg til en rekke foredrag fra skolenes lærere, ble mye av omvisningene ledet av skolens elever – og denne delen var kanskje studieturens høydepunkt. Dyktige elever fortalte hvordan de brukte kvalitetsverktøy som pluss/delta, slektskapsdiagrammer og Lotusdiagrammer i læringsprosessen. De viste fram sine læringsmål og tok fram sine portfoliomapper og forklarte sin egen utvikling. Du kan lese mer om Bergtorpsskolan her, Østermalmskolan her og Älta skola her.

Omtrent samtidig med at skolene fra Rygge og Våler kommuner var i Sverige, arrangerte Ringer i vann en studietur for Lura skole fra Sandnes kommune til København i Danmark og til Helsingborg og Lund i Sverige. At studieturen var en suksess og ga et forventet læringsutbytte vitner denne uttalelsen fra skolens rektor, Leiv Oddvar Nessa, om:

«Ellers må jeg enda en gang takke deg for et ualminnelig godt samarbeid i forbindelse med studieturen. I alle mine rektorår har jeg aldri før mottatt så mange kjempepositive tilbakemeldinger fra personalet i forhold til diverse opplegg. Det understreker den kvaliteten det har vært på turen både når det gjelder faglige og sosiale opplevelser.Jeg anbefaler gjerne deg som konsulent for andre rektorer som måtte ha ønske om en studietur.»