Foreldre, lærere og elever er enige: Det blir mer læring og økt trivsel i de grunnskoler hvor lærere samarbeider. Skoler som drives etter gammelt mønster, kommer dårligere ut.


Forandring fryder. Halvparten av landets 3200 grunnskoler har nå brutt med den ensidige, tradisjonelle kateterundervisningen hvor én lærer har ansvar for én klasse.

– Disse skolene har valgt å satse på en bedre samarbeidsform mellom lærere om både undervisning, undervisningsopplegg og kvalitetsutvikling. Det satses også mer på undervisningen på tvers mellom lærere og elever, forklarer seniorforsker Thomas Dahl ved SINTEF.

Ifølge en landsomfattende SINTEF-undersøkelse viser det seg at de som holder fast ved det gamle undervisningsopplegget, får dårligere skussmål fra både elever, lærere og foreldre.

– Det har skjedd et kvantesprang ved at man har gått over til en mer kollektiv arbeids- og undervisningsform. Vi ser store forskjeller på dem som arbeider kollektivt og dem som holder på den mer tradisjonelle undervisningspraksisen, sier Dahl.

Rapporten, som heter «Norsk skole i utvikling, men i ujevn takt» står sitert i Aftenposten. Du kan lese mer ved å trykke her.

Du kan også høre mer om dette spennende forskningsprosjektet på Buskerudkonferansen – 27. og 28 januar 2005. Der er Thomas Dahl en av mange dyktige forelesere.