Ringer i vann har, i konkurranse med bl.a. to av verdens største rådgivingsselskaper og en høgskole, blitt engasjert til et treårig skoleutviklingsprosjekt i Hedmark. Det er regionrådet for Sør-Østerdal som koordinerer skoleutviklingsarbeidet som vil foregå i følgende kommuner: Våler (i Solør), Elverum, Stor-Elvdal, Engerdal og Trysil.

Ringer i vann har erfaring fra lignende prosjekter i blant annet Førde, Sørum, Andebu, Sula og Askøy kommuner. Både Førde og Sørum kommune ble nummer to ved utdeling av Skoleeierprisen ved prosjektavslutning. Prosjektet i Askøy blir avsluttet i løpet av 2012.

På bildet underskriver regionrådgiver Jo Stuan og Grete Helle fra Ringer i vann den endelige kontrakten.