Skriftspråket kan betraktes som et fremmedspråk. Elever med lese- og skriveproblemer kan dermed få bedre hjelp, mener språkforsker.


For å vinne ny kunnskap om lesing og skriving er det viktig at god praksis – som for eksempel Nylund-modellen – utfordrer forskningen, akkurat som forskningen utfordrer praksisfeltet, sier lese- og skriveforsker Per Henning Uppstad.

Uppstad jobber ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger, og i sin ferske doktorgrad utfordrer han lesefagets forestilling om at lesing og skriving er et speilbilde av talespråket.

Les mer om dette ved å følge denne linken til Aftenposten.