17. februar 2007 reiser nok en gruppe norske rektorer og lærere til New Zealand.

Interessen studieturene som Ringer i vann arrangerer til New Zealand er stor, og turen i februar har lenge vært fulltegnet. Som en følge av det vil det bli arrangert en ny studietur høsten 2007.

Målet med studieturene til New Zealand er ikke bare å se ulike metoder i bruk, men også å få en dypere forståelse av ideene bak metodene og hvordan de blir brukt praktisk i klasserommet. Gjennom en blanding av forelesninger, både på norsk, svensk og engelsk, og ved klasseromsbesøk og hospiteringer kommer deltakerne til å få en dyptgående teoretisk og praktisk forståelse for bruken av blant annet De mange intelligenser, Blooms taksonomi, de Bonos Seks tenkehatter, Reading Recovery (et program for å få bukt med lese og skrivevansker på et så tidlig tidspunkt som mulig), Portfolio og – ikke minst – se et meget stort utvalg av ulike læringsstrategier i bruk.

Prisen for studieturen er ca. 26.000,- n.kr. inklusive avgifter. Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost (i dobbelt rom – enkelt rom kan bestilles mot et tillegg i prisen), studiebesøk, transport til alle studiebesøk, undervisning og dokumentasjon.