Årets studietur til New Zealand er forlengst fulltegnet. Det blir imidlertid arrangert ny tur i vinterferien neste år.

Ringer i vann og Morgondagens skola arrangerer årlige studieturer til New Zealand. Årest tur, fra 28. oktober til 10./13. november 2006 er forlengst fulltegnet.

Vi kan imidlertid nå tilby en ny tur fra 17. februar til 2./5. mars 2007. Disse datoene er sammenfallende for vinterferieukene i ulike deler av landet og vil derfor kunne føre til at behovet for vikarer blir mindre, noe som igjen gjøre at utgiftene til studieturen blir lavere.