Deltakerne på Buskerudkonferansen 2007 var svært fornøyd med konferansen. Les om evalueringsresultatene her.

Oppsummeringen av evalueringsskjemaene fra årets konferanse viser blant annet følgende:

100% av deltakerne var svært fornøyd eller fornøyd med det faglige utbyttet på konferansen!

100% av deltakerne ville kunne anbefale konferansen til andre!

99% av deltakerne var svært fornøyd eller fornøyd med konferansens relevans for eget arbeid!

97% av deltakerne var svært fornøyd eller fornøyd med konferansen som helhet!

95% av deltakerne var svært fornøyd eller fornøyd med valg av innhold og tema for konferansen!

82% av deltakerne var svært fornøyd eller fornøyd med konferansens evne til å ligge i forkant!

Du kan lese mer om Buskerudkonferansen ved å følge denne linken.