Det var store oppslag i avisene da prinsesse Ingrid Alexandra hadde sin første skole på Jansløkka skole i Asker.

Fokuset var, naturlig nok, rundt skolestarteren. I tillegg til å ha med seg mor og far, hadde også prinsessen med seg mormor og farfar, selveste Kongen.

Storebror Marius har akkurat avsluttet sju år ved samme skole, og rektoren er glad for at kronprinsparet også har valgt Jansløkka for prinsesse Ingrid Alexandra.

–- Vi synes det er et hyggelig valg og vi håper de vil synes de har gjort et riktig valg. Det skal vi skal gjøre vårt for å etterkomme. En viktig oppgave for oss blir å ta fra henne presset hun kanskje opplever ellers, slik at hun skal få være seg selv og få venner her og få en så normal skolegang som mulig, forteller rektor Else Beitnes Johansen til TV2.

Det aviser, radio og tv ikke hadde fokus på denne dagen, var at både skolens rektor og prinsessens kontaktlærer + tre andre av skolens lærere var på studietur til New Zealand våren 2010. Erfaringer fra andre skoler som har deltatt på studieturer til New Zealand tilsier at prinsesse Ingrid Alexandra nok kan vente seg mange spennende skoledager i årene framover!!!