Utdanningsdirektoratet har nå utlyst lederutdanningen er for styrere/daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Utdanningen tilbys både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring i kommunale og private barnehager.

Disse studiestedene tilbyr utdanningen:

  • Universitetet i Agder med samarbeidspartnere
  • Norges Handelshøyskole med samarbeidspartnere
  • Høgskolen i Oslo med samarbeidspartnere
  • Handelshøgskolen BI Oslo med samarbeidspartnere
  • Dronning Mauds Minde Høgskole med samarbeidspartnere

Utdanningen er på 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styreren er i arbeid. Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold.

Hva inneholder utdanningen?

• barns læring og utvikling

• styring og administrasjon

• samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet

• utvikling og endring 

• lederrollen

Søknadsfristen er 15. april.

Følg denne linken for å lese mer.