Med tittelen ”Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som ny læringsarena” inviterer Universitetet i Oslo til den første nasjonale konferanse om filosofi i skolen.

På Buskerudkonferansen 2006 var filosofi i skolen et eget tema og det ble også arrangert en egen workshop i etterkant av konferansen. Det var Åse Ranfelt fra Gran skole i Oslo og Ann Pihlgren fra Sverige som holdt i den faglige biten på Buskerudkonferansen. Begge vil også delta som forelesere på denne første nasjonale konferansen om filosofi i skolen. I tillegg vil det også bli anledning til å høre blant andre Erling Lars Dale og James Nottinghill fra Newcastle, England.

Dato for konferansen er 16. juni og påmeldingsfristen er satt til 1. mai 2006

For mer informasjon kontakt Håvard Løkke, Universitetet i Oslo

e-mail: havard.lokke@ifikk.uio.no