Bladet «Ambis» (utgitt av Norges Musikkorps Forbund) bragte i siste nummer en artikkel om Etterstad barnehage i Oslo som hadde startet eget musikkorps! For dette ble barnehagen belønnet med Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2010.

Kort historikk:
Etterstad barnehagemusikkorps ble etablert for 11 år siden av Wenche Helseth. Hun er trompetist og har vært tilknyttet et musikkorps i mange år. Wenche har jobbet i barnehagen i mange år som barnehageassistent. Hennes datter Tine Helseth er en meget kjent trompetist.
Wenche fikk inspirasjon til å starte et barnehagekorps av to gutter som spilte begeistret og intens på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen.
Dermed var Etterstad barnehages musikkorps i gang.
Vi fikk «kasserte» trompeter, skarptromme og stortromme av Vålerenga skoleskorps. Musikkglade barn hadde vi mange av.

FORANKRING I RAMMEPLAN

«Musikk er et nonverbalt språk der barnet får muligheter til lytting, utøving og samspill både i skapende og gjenskapende aktiviteter» (Rammeplanen for barnehagen – 1997).

«Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelser ved alle sider ved det å være menneske. Musikk er derfor en kilde både til selverkjennelse og mellommennskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur.»(Kunnskapsløftet).

«Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner».(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver – 2006).

Vil du vite mer kan du laste ned prosjektbeskrivelsen fra denne adressen: http://www.barnehageprisen.no/index.php?menuitem=2&id=2003