Lærerne ved Øreåsen skole har funnet fram til verktøy og metoder som de mener gjør elevene mer bevisst egen læring, blant annet fordi de blir mer aktive i timene. Dermed har lærerne kunnet tre inn i veilederrollen.


Kvalitetsverktøyet og metodene inspektør Grete Reitan og hennes kolleger på Øreåsen skole i Rygge i Østfold bruker, er ikke noe hokuspokus.

Når elevene for eksempel skal lære om et annet land, kan de først notere ned på gule lapper hva de vil lære om landet; geografi, religion, historie, mat/kultur osv. Dette henges opp på et stort ark eller en tavle. Hva vil de lære om landets geografi? Elver, fjell, byer. Gule lapper opp på arket rundt temaet geografi. Et såkalt lotusdiagram er i ferd med å formes.

Lettere hverdag
– Det blir systematisk og visuelt. Det utløser større kreativitet hos elevene, forteller lærer Hans Petter Skott Hansen. Han mener dette lærer elevene å kartlegge og analysere informasjon og at de gjennom denne systematiske tilnærmingen til stoffet får bedre oversikt over måten de jobber på.

– De får et redskap de kan bruke i mange sammenhenger. Ved å jobbe på denne måten sparer de energi i selve opplæringsøkta, mener Skott Hansen.

Han forteller at også administrasjonen og lærerne jobber på samme måte når de skal løse oppgaver.

Skolen har samarbeidet med konsulentfirmaet ”Ringer i vann” og pedagogene Grete Helle og Tom Rune Fløgstad.
– De to har lenge hatt tro på at industribaserte kvalitetsverktøy også kan brukes i ”den myke sektor”, sier Skott Hansen.

Du kan lese mer om dette i bladet Utdanning eller ved å følge denne linken.

Vil du lære mer om verktøyene som brukes på Øreåsen skole, kan du enten følge denne linken, eller ta direkte kontakt med Ringer i vann.