Mary og Lab Wilson fra New Zealand har forelest på en rekke steder i Norge i løpet av noen hektiske høstuker, og deltakerne har vært svært godt fornøyde med hva de har fått!

Det er Ringer i vann og Skolelederforbundet (NSLF) som har hentet en av New Zealands dyktigste rektorer, Mary Wilson, til Norge. Sammen med sin kollega Lab Wilson har hun blitt engasjert til å forelese på til sammen 9 dagskurs. I tillegg til åpne workshops i Bergen, Stavanger og Trondheim, har også forelesningsturneen blitt kjøpt inn av følgende kommuner; Førde, Asker, Drammen, Sandnes, Trondheim og Sørum.

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne på de åpne arrangementene har vært fantastiske – det har bare vært svært fornøyde eller fornøyde deltakere på alle kategoriene det ble spurt på; dvs. faglig utbytte, relevans for eget arbeid, valg av tema, formidlingsevne og faglig innhold. Og ved en generell vurdering har 100 % av deltakerne sagt seg fornøyd med forelesningene! Bedre kan det ikke gjøres!