Fredagens skolebesøk var på Willowbank school. I likhet med de to foregående skolene var dette en glimrende skole med inspirerte og inspirerende lærere.

Fokus denne dagen var matematikk. Vi fikk et innblikk i hvordan de underviser i matematikk på New Zealand. Mens de gjennom mange år har vært i verdenstoppen når det gjelder lesing og skriving, har de ikke vært blant de ledende i matematikk. New Zealand har nå fått en ny plan for hvordan de skal undervise i matematikk. Store trekk av dette er hentet fra Australia, som igjen er kraftig influert av land i det østlige Asia. Den viktigste forskjellen fra hvordan vi jobber handler om å utvikle elevenes egne læringsstrategier i matematikk gjennom muntlig matte og hoderegning. For å demonstrere hva dette innebar hentet lærerne inn elver fra klasserommene for å vise for oss hvordan de jobbet med forståelsen. Vi har dessverre ingen film fra denne skolen, men de tre vedlagte eksemplene viser elevenes ulike læringsstrategier.

Elevene trener på å utvikle sine strategier gjennom først å bruke konkretiseringsmateriale. Neste stadie handler om at elevene danner seg indre bilder av oppgaven – uten konkretiseringsmaterialet foran seg. Tredje steget er å bruke sine egne strategier for å løse problemet, uten konkretiseringsmateriell eller papir og blyant. 

Læringsstrategier i matte 1

Læringsstrategier i matte 2

Læringsstrategier i matte 3

Du kan lese mer om matteprogrammet de følger på New Zealand ved å følge denne linken. (Her er de mye spennende stoff!!)