Lærerne får i liten grad kvalitativ vurdering av sitt pedagogiske arbeid. Skoleledelsen er overveiende av administrativ karakter, og evnen til å ta tak i dårlig undervisning er svakt utviklet.

Dette er en av konklusjonene i den internasjonale TALIS undersøkelsen. som er en internasjonal undersøkelse blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet i 23 land. Talis (Teaching and Learning International Survey) er en ny OECD-undersøkelse som gir svar på en rekke spørsmål om holdninger, praksis og erfaringer fra skolehverdagen.

Undersøkelsen viser at nesten 60 prosent svarer at dårlig arbeid blir tolerert ved deres skole. Bare i Irland er det flere som svarer at det aksepteres. Det er også fortsatt mye uro i norske klasserom, og undersøkelsen viser at de norske lærerne i liten grad kontrollerer om det faglige innholdet er forstått.

Norske lærere trives imidlertid godt og har stor tro på at de gir god undervisning.

Du kan lese mer på om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratets sider.