Fysioterapeuter er bekymret over at stadig flere 1.-klassinger har dårlig motorikk. For ti år siden var det én eller to elever i hver klasse som trengte ekstra oppfølging fordi de hang etter motorisk. Nå opplever de at omtrent hele klasser trenger hjelp og tilrettelegging!

Fysioterapeutene Ingrid Skage og Elisabeth Vågen Bø er bekymret for barnas motoriske ferdigheter, og etterlyser mer aktivitet for barna. De fleste seksåringer har inne basisferdighetene. De kan hoppe og gå i trapper uten å holde seg i rekkverket. Problemet oppstår imidlertid når de samme barna skal sitte oppreist på en stol en hel skoletime.

– Det er ikke de motoriske ferdighetene generelt, men kvaliteten på dem, det er noe fryktelig galt med. Vi opplever at barn har for svake mage- og ryggmuskler til å sitte oppreist ved pulten over tid, påpeker Skage og Bø. Ifølge fysioterapeutene er det ofte ikke mer enn en aktiv sommer som skal til for at ditt barn får den nødvendige kvaliteten på de motoriske ferdighetene.

– Det er tre ting som gjelder: Stabilitet, balanse og kondisjon. De henger sammen med hverandre og kan enkelt trenes opp samtidig, sier Skage og Bø.

Du kan lese mer ved å følge denne linken til Stavanger Aftenblad.