Lia barnehage på Holmlia i Oslo har tatt i bruk spennende kvalitetsverktøy for å utvikle barnehagen.

Styrer ved Lia barnehage, Anne Jørgensen forteller til lokalavisen Nordstrand blad at barnehagen har tatt i bruk en rekke kvalitetsverktøy for å gjøre barnehagen ennå bedre for både barn og foreldre men også de ansatte.

– Vi har fulgt opplegget Helle og Fløgstad skisserer i sin bok og har sett resultatene komme løpende på bånd! Selv om det var skepsis blant de ansatte i starten gikk det fort over ved at de i større grad følte at de var med på å utvikle opplegget i barnehagen.

Til Nordstrand Blad forteller Anne Jørgensen at de har satt seg en rekke mål som er gjennomført og at de har laget prosessbeskrivelser på viktige områder. Prosessbeskrivelsene gjør at det barn og foreldre opplever i barnehagen ikke skyldes flaks eller uflaks, men bevisste handlinger fra kompetente ansatte. Et eksempel på dette er at alle barn skal møtes på den samme måten når de kommer i barnehagen.

For flere opplysninger, kontakt styrer Anne Jørgensen, Lia barnehage tlf: 22 62 34 86