På Hvalstad skole i Asker bruker de Guided Reading for å øke elevenes leseferdigheter.

I en artikkel i VG, 9. april 2007 kan man lese følgende:

På Hvalstad skole i Asker har annenklassingene i mange år blitt viet spesiell oppmerksomhet i lesing.

Bortimot samtlige elever har gjennom mange år lært å lese før andre årstrinn.

Skolen bruker en metode fra New Zealand kalt veiledende lesing. Gjennom et veldig nivåtilpasset og mangfoldig leseverk, sikrer lærerne Tuva Beate Gråthen (30) og Anne-Cecilie L. Hytten (39) seg at alle får opplæring som passer for dem.

– Vi kartlegger leseferdigheten til den enkelte og jobber i lesegrupper på fire-fem elever. Det spesielle fokuset på lesing gjør at alle elevene leser i løpet av første klasse, sier Anne-Cecilie Hytten til VG.

De som sliter litt med å komme i gang, får intensivopplæring i «leseres».

En del av metoden bygger på gjentagelse og gjenkjennelse av ord og bokstaver. Klasserommet som elevene jobber i, er overfôret med ord og bokstaver oppetter vegger og ned fra taket.

Overalt er det ord og bokstaver. Annenklassing Alexander Range (7 1/2) lærte å lese da han gikk i barnehagen.

Både han og klassekompis Tiril Bolstad (7 1/2) leser alt de kommer over. Ofte leser de på melkekartongen på kjøkkenbordet.

– Jeg leser for lillebroren min, forteller Tiril.

Alexander gjenforteller en hel Leseløve-bok han har lest.

Lærerne Tuva Beate og Anne-Cecilie er tydelig stolte over elevene sine. Den nye læringsreformen Kunnskapsløftet fra i fjor betyr imidlertid ikke så mye for dem.

– Den læreplanen har vi egentlig fulgt i praksis i fem år, sier de to til VG.

Du kan lese mer ved å følge denne linken til VG

Ringer i vann arrangerer flere studieturer hvert år til nettopp New Zealand. Hvalstad skole er en av mange skoler som har vært med.