Eksterne lederutviklingsprogrammer bidrar i liten grad til å skape endring i den organisasjonen lederen jobber i til daglig. Lederne som blir kurset mener imidlertid kursene er positive for deres personlige utvikling. De mener de lærer mye om det å være leder, ikke minst fra de andre deltagerne på kurset. Det viser en doktorgradsarbeidet til Ingunn Hybertsen Lysø fra NTNU i Trondheim.

Dette er spennede forskning for norske barnehager og skoler hvor mantraet for økt kvalitet er å gi lederne lederkurs og mastergrader i ledelse.

Noe av det som faktisk skjer på lederutviklingskurs, er at lederen utvikler en lederidentitet og et lederspråk. Dette skjer via de som underviser på kursene, men også gjennom diskusjoner og samtaler med andre ledere på kurset. Når lederutviklingskurs i liten grad bidrar til å skape endring i organisasjoner, kan nettopp dette være noe av årsaken, mener Hybertsen Lysø. Når lederne styrker sin lederidentitet og sitt lederspråk øker avstanden til den praktiske hverdagen og de oppgavene som skal utføres i egen organisasjon. Dette samsvarer godt med noen av de erfarringer vi har gjort. Mange ledere har dessverre blitt det vi kan kalle for lærebokledere, ledere som kan sitere de riktige sitatene og de riktige bøkene men hvor ferdigheten til praktisk ledelse av en organisasjon er blitt omvendt proposjonal med antall leste sider lederlitteratur.

For at lederutviklingskurs faktisk skal skape endring i organisasjonen er dette tre sentrale suksessfaktorer, i følge Hybertsen Lysø:

* Deltagelsen må være koblet til bedriftens overordnede strategi.
* Støtte fra nærmeste leder, være seg toppleder eller eier, er alfa og omega.
* Programmet må være forankret i konkrete endringsprosesser lokalt, der også andre personer fra bedriften deltar.

Vi har desperat forsøkt å få Ingunn Hybertsen Lysø som foreleser på den kommende Ringer i vann-konferansen (24. og 25. januar 2011) men dessverre, hun var booket opp. La oss imidlertid håpe at UDIR griper fatt i dette. Da kan vi gå en spennende framtid i møte. Mye av den kurseringen kommuner og fylker har satt i gang bør evalueres. Det er jo ikke sikkert at mer kurs og oppæring er løsningen på alle problemer?!