Ringer i vann er engasjert av Askøy kommune for å lede et treårig skoleutviklingsprosjekt med kommunens 17 skoler. Undervisningssjef i Askøy, Åge Rosnes, sto for den offisielle starten på prosjektet på shoddyfabrikken i Strusshamn. ”Åge legger fantastiske framtidsmål” var en av kommentarene fra deltakerne etter et åpningsforedrag om levnet liten tvil om kommuneledelsen har store ambisjoner på Askøy elevenes vegne!

Tirsdag 16. og onsdag 17. mars var det samling for kommunens skoleledere. Nærmere 45 ledere var samlet på ”shoddyen” hvor temaet var helhetlig skoleutvikling og hvordan fremme prestasjonskulturer. Samlingen besto av både forelesninger og praktiske øvelser.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett meget gode, men det var jo noen som skilte seg ut og varmet litt ekstra. For eksempel var det en av deltakerne som følte seg ”forflakset” – fikk du med deg den Sylfest Lomheim!?

Strusshamn