Justine Driver er en dyktig lærer fra New Zealand. Hun har utviklet eget digitalt læringsmateriale som blant annet elevene på skolen hennes, Bucklands Beach Primary, bruker. Programmene er laget i Power Point.
Justine er opptatt av å dele og håper at programmene de har utviklet på hennes skole kanskje kan hjelpe til med engelskundervisningen på de lavere trinnene i Norge. På siden hvor programmene er beskrevet står det blant annet følgende:

The Learn to Read series of DLCs have been trialled and developed as a need for both integrating the computer into the daily classroom programme, and to help children to learn to read by being motivated through using the computer as a learning tool. The series is skills based on knowledge acquisition needed in order to “learn to read”. Programme one focuses on introducing the alphabet letters and common high frequency words, programme two completes the alphabet and introduces digraphs, programme three introduces the short vowel sounds whilst the high frequency words get harder for each. Included in this manual is a list of the first 100 words that can be used to monitor children’s learning and a term overview of the Learn to Read programme.

Følg denne linken til programmene.