Ringer i vann har i 2012 begynt å arbeide med «Læringslyst i Sør-Østerdal». Dette er et skoleutviklingsprogram for kommunene Elverum, Våler (i Solør), Trysil, Engerdal og Stor Elvdal i regi av regionrådet for Sør-Østerdal.

Følgende sitater er hentet fra avisen Østlendingens dekning av oppstarten på «Læringslyst i Sør-Østerdal»;

 – En regional kraftsamling som kan vekke nasjonal interesse, mener regionrådgiver Jo Stuan. Ambisjonene er høye: «Norges beste 13-årige skoleløp» er målet som Regionrådet for Sør-Østerdal har programfestet, og som Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Våler ønsker å strekke seg mot.

 Det skal skje gjennom et fireårig løp, der første lekse blir å kartlegge og analysere sterke og svake sider i skolen i dag. Ut fra dette skal det utvikles felles planverk og metoder.

– Dette handler ikke om å kaste om på alt som er gjort i skolene, men å jobbe smartere og mer målrettet, sier Stuan. Ordførerne Ole Martin Norderhaug i Trysil og Erik Hanstad i Elverum omtaler tiltaket som viktig og spennende. Les mer i Østlendingen ved å følge denne linken.

Det har fram til nå vært arbeidet med å få fram regionale og kommunale skoleutviklingsmål for de neste fire årene. Det har også vært gjennomført to dagers samlinger både for skoleledere og skolenes utviklingspiloter.

I perioden fra mars til november 2012 vil det så bli gjennomført virksomhetsanalyser ved alle regionens skoler + ppt og voksenopplæring.

Læringslyst i Sør-Østerdal har en kostnadsramme på i underkant av 3 millioner kroner, hvorav KS har gått inn med nærmere 2 millioner. Det er Regionrådet for Sør-Østerdal som koordinerer det hele. Du kan lese mer på Regionrådets sider ved å følge denne linken.

Utdanningsforbundet i Hedmark er en sentral aktør i koordineringen av skoleutviklingssatsningen. Les mer på Utdanningsforbundets sider ved å følge denne linken.

Det er også stort engasjement og høye forventninger ved regionens skoler, noe som vil komme godt med for å heve skoleresultatene i den enkelte kommune. Hedmark er pr. dato plassert på den nedre halvdelen av tabellen når det gjelder elevenes læringsresultater.

Denne linken er hetet fra Koppang skole sin hjemmeside.