Mens norske barnehager diskuterer hva barna skal lære, har man på Bryne startet matteklubben for barnehagebarn.


Det er mye matematikk i å dekke et bord. Eller sortere leker. I matteklubben på Bryne regner de på det meste.

Hverdagsmatte. – Det er viktig at barna ser matematikken i dagliglivet, mener Oddveig Øgaard.

I høst har hun hatt ansvaret for en unik matteklubb på Bryne i Rogaland. To barn fra hver barnehage i kommunen samles en gang i uken for en første innføring i matematikk.

– Jeg håper at de med dette skal få et positivt forhold til matematikk, at det ikke skal bli et fag de fort går lei, men at de skal oppleve den kreative siden av matematikk, sier hun.

Mer om matteprosjektet fra Bryne kan du lese om i en artikkel i Aftenposten fra 4. november 2004. Ved å følge denne linken og denne, kan du lese to spennende artikler om matte i barnehagen.