Alt er nå klart for årets portfoliokonferanse – en konferanse med både teoretisk og praktisk vinkling.


Årets konferanse finner sted 19. og 20. september 2005 på First Hotel Ambassadeur i Drammen. Konferansestart er mandag 19. september kl. 09.30.

 

Du kan komme til konferansens hjemmesider ved å følge denne linken.

 

På bakgrunn av deltakernes tilbakemeldinger ved fjorårets konferanse, har vi i år lagt opp til to meget praktiske tre timers workshops om portfolioarbeid. I tillegg vil det som vanlig være både en teoridel og en rekke praktiske eksempler.

 

Dette er noe av det du vil høre om på «Lære å lære» – portfolio 2005

  • mappemetodikk/portfolio – hva er det?
  • hvordan starte opp – to praktiske worksshops!
  • ulike typer elevmapper – elektronisk og ikke-elektronisk
  • innholdet i mappene
  • hva må ligge til grunn for å starte opp med mapper?
  • foreldresamarbeid og mappemetodikk
  • elevsamarbeid og mappemetodikk
  • portfolio på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skoler
  • rektors rolle ved innføring av portfolio

… og så klart; fokus er først og fremst rettet mot praktiske eksempler og erfaringer.

 

Du vil blant andre kunne møte følgende forelesere: leder av FUG – Loveleen Rihel Brenna, lærebokforfatter Marit Jensen, forsker ved Univertitet i Oslo – Astrid Roe, lærere ved Gunneboskolan – Ulf Tornberg og Thord Hallin, fagbokforfatter og skoleutvikler Marie Sandell, konsulent i Bamble kommune – Robert Lien Pettersen, rektor ved Borgtun skole, Tromsø Eli J. Cartens, lærer ved Malakoff vgs. Tore Høy, opplæringskonsulent Nils Hjelmervik fra It’s learning, Espen Angermo, lærer ved Nadderud vgs., spesialkonsulent Turid Ring Østensvig fra Utdanningsdirektoratet og leder av Elevorganisasjonen Halvard Hølleland.

 

I tillegg til en spennende konferanse, vil deltakerne også få mulighet for et noe annerledes kvelds arrangement mandag kveld. I stedet for en tradisjonell festmiddag vil det bli tapasbord og en Akustisk aften med JONAS FJELD (fra Konnerud i Drammen) !