2 dager – og kun fire forelesere? Ja, dette er endelig en konferanse som går i dybden i stedet for en rekke foredrag som kun berører overflaten. Målet er at deltakerne skal komme tilbake til egen skole og være i stand til å implementere ny kunnskap inn i skolehverdagen.  

o      HVORFOR ER RINKEBYSKOLAN EN AV EUROPAS MEST SPENNENDE SKOLER OG HVORFOR REISER BÅDE KUNNSKAPSMINISTEREN OG ARBEIDS- OG INKLUDERINGSMINISTEREN DIT PÅ STUDIETUR?   

o      NYSGJERRIG PÅ SKOLEUTVIKLING PÅ NEW ZEALAND? HVA MÅ TIL NÅR ET LAND SETTER SEG SOM MÅL Å SKAPE VERDENS BESTE SKOLE – OG FAKTISK GREIER DET?

o      HVORDAN ARBEIDE MED INDIVIDUELLE UTVIKLINGSPLANER (IUP) OG HVA MÅ LIGGE I BUNNEN AV ARBEIDET?

o      HVORDAN KOBLE SAMMEN TEORIENE OM DE MANGE INTELLIGENSER OG LÆRINGSSTILER OPP MOT PRAKTISK LESEOPPLÆRING?

På Lære å lære – Dybdekonferansen 2006 i Drammen 18. og 19. september 2006 vil du kunne møte Börje Ehrstrand, rektor ved Rinkebyskolan i Stockholm, Mary Wilson, rektor ved Baverstock Oaks School, Auckland, New Zealand, Agneta Zetterström, skoleleder og fagbokforfatter fra Helsingborg og Susanne Aabrandt, lærer og fagbokforfatter fra Rosenlundskolen, København!