Skolefritidsordningene i Søndre Nordstrand Bydel jobber for å bli enda bedre.


Ansvaret for skolefritidsordningene i Søndre Nordstrand bydel i Oslo ble fra 1. januar 2004 overført fra Skolesjefen i Oslo til bydelsforvaltningen. I den forbindelse var alle bydelens SFO’er opptatt av å ta vare på, og videreutvikle, kvaliteten i tilbudet. SFO leder Marit Johnsen ved Bjørndal skole forteller i en artikkel i Nordstrand Blad om hvordan de engasjerte Ringer i vann til dette arbeidet.

-Gjennom en artikkel i Nordstrand Blad tidligere i høst ble vi oppmerksom på Holmlia firmaet Ringer i vann og det arbeidet de hadde gjort når det gjelder kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i skoler og barnehager.

-Gjennom boka Kvalitet og metode i skolen, av Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, ble vi kjent med en rekke metoder for å bli enda bedre. Fra denne boka har vi også ”stjålet” mottoet for arbeidet vårt; «Den som slutter å bli bedre slutter å være bra”.

– Artikkelen i NB har faktisk ført til at i løpet av høsten 2003 har alle de 10 Skolefritidsordningene i Bydel Søndre Nordstrand vært på kurs med Ringer i vann og lært seg enkle metoder for å bli ennå litt bedre, forteller SFO leder Johnsen

-Vi er godt i gang med en kvalitetsutviklingsprosess og håper at denne ikke vil stoppe opp ved at vi får en ny oppdragsgiver. Vi som jobber på SFO har som overordnet målsetning at alle barn som kommer til SFO skal føle at de har hatt flaks som kom nettopp til denne SFO’en. Alt for ofte føler nok kundene i offentlig sektor at det handler litt for mye om ”flaks” eller ”uflaks” med hensyn til det tilbudet de får. Dette skal i alle fall ikke gjelde bydelens skolefritidsordninger og jeg tror at bydelsadministrasjonen og bydelens politikere kan glede seg til å innlemme skolefritidsordninger i utvikling i tilbudet til bydelens befolkning, sier Johnsen.