Det er hovedkonklusjonen i den mest omfattende evalueringen av norsk lærerutdanning som noen gang er gjort.
Få måneder før skolereformen Kunnskapsløftet innføres med nye læreplaner og nytt faginnhold på alle årstrinn, viser en omfattende gjennomgang av den 4-årige allmennlærerutdanningen at mange av de nyutdannede lærerne er dårlig rustet til oppgaven som ligger foran dem.

Og det er ikke bare studentenes innsats og kompetanse det skorter på. Tilbudet som i dag gis ved de 20 høyskolene som har allmennlærerutdanning inneholder også store hull og mangler:

«FOR TEORETISK: Ifølge evalueringen greier ikke lærestedene å forberede studentene på det som venter dem i klasserommet. Undervisningen er ofte teoretisk, og tar lite hensyn til at faget det undervises i skal brukes i skolen. Studentene lærer ofte ikke hva som gir god undervisning og hvordan fagene kan formidles best mulig til elevene.

«TO VERDENER: Høyskolene og skolene der studentene skal ha praksis, er som to adskilte verdener. Samarbeid og felles planlegging hører med til unntakene. De nyutdannede lærerne får dermed problemer med å se hvordan de kan bruke det de har lært i praksis når de skal stå på egne ben.

«TAS IKKE MED: Lærerstudentene blir ikke tatt med på høyskolenes forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) knyttet til skoleutvikling. Dermed mister de viktig kunnskap om hvilke metoder de kan bruke for å vurdere og forbedre egen undervisning.

Les mer ved å følge denne linken http://www.dagsavisen.no/innenriks/article2057619.ece