Kommuneforlaget har nå kommet ut med en bok med praktiske kvalitetsverktøy for skolen.

Verktøyene som er beskrevet i boken er enkle i bruk. De passer like godt i klasserommet som i lærerkollegiet eller i samarbeid med foreldre. De er utformet slik at alle kommer til orde og får eierskap til resultatene, samtidig som beslutningsprosessene oppleves som demokratiske.

Boka er skrevet av Grete Helle og Tom Rune Fløgstad som begge arbeider i Ringer i vann.

– I vår kontakt med skoler i inn- og utland har vi truffet mange dyktige rektorer. Inger Wahlstrøm ved den svenske skolen Älta er en av disse. Vi er svært glade for at hun i boka har ønsket å bidra med historien om hvordan hun sammen med sitt personale lyktes å skape en glimrende skole. Dette er en kommunal skole som i 2001 fikk tildelt «Utmärkelsen Svensk Kvalitet» – en den høyeste kvalitetsutmerkelse man kan oppnå i Sverige.

Ved å følge denne linken kan du lese mer om boken og også bestille et eller flere eksemplarer:

http://katalog.kommuneforlaget.no/go2prd.asp?id=2466