God undervisning skal ikke handle om flaks, det skal handle om kvalitet, slår Nordstrand Blad fast i en helsides artikkel 24. oktober 2003

Her følger et utdrag fra artikkelen:

Tekst: Nils Skumsvoll

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad har nylig sluppet boken Kvalitet og metode i skolen.

De har begge bakgrunn som kultur- og oppvekstsjefer i bydel Ekeberg – Bekkelaget, i tillegg til bred erfaring som rådgivere i både privat og offentlig sektor. Nå har de startet firmaet Ringer i vann, som skal jobbe med informasjon og veiledning innen temaet kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Alle skal delta.

– Budskapet i boken passer like godt til bruk i klasserommet som i lærerkollegiet hvis metodene brukes riktig. Metodene er svært enkle i bruk, mener Helle. De mener kvalitetsutvikling i skolen først og fremst handler om å la menneskene som er involvert få følelsen av at de er med på å bestemme hva som skal gjøres.

– Man kan starte allerede i første klasse. La foreldrene være orientert om hva barna deres skal gjennom. Bruke foreldrenes innspill. La alle være med i prosessen, slik at de virkelig ser hva som foregår i skolen, og hva som er tanken bak det pedagogiske opplegget.