Kursrekken for Fylkesmannen i Møre og Romsdal er nå avsluttet. Resultatene er gode!  
I samarbeid med Excellence Norway har Ringer i vann gjennomført en kursrekke på 5 dager for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nærmere 50 deltagere fra 22 kommuner har deltatt

Deltagerne har fått en omfattende innføring i elementer som er nødvendige for å få til en vellykket og helhetlig kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av barnehagene.

En helhet som blant annet består av lederskap, medarbeiderutvikling, visjon, mål og strategier, samarbeidspartnere, prosesser og målbare eller dokumenterbare enheter som resultater av medarbeiderutvikling og resultater mot kunder/brukere.

Arbeidet har vært praktisk rettet med hyppig veksling mellom egenaktivitet i form av gruppearbeid og forelesninger. Trinn for trinn har deltagerne blitt kjent med verktøy for å komme i gang, opprettholde og videreutvikle kvalitetsarbeidet. Resultatene etter endt kurs er svært gledelige. 95 % av kommunene har etablert arbeidsgrupper for å sikre og videreutvikle kvalitet, 85 % har eller er i ferd med å lage plan for dette arbeidet og 90 % av kommunene bruker kvalitetsverktøy i sitt daglige arbeid.