Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil holde åpningsforedraget på Buskerudkonferansen 2006.

Buskerudkonferansen 2006 er den fjerde i rekken, og bekrefter Buskerudkonferansens stilling som kanskje en av landets  viktigste «kvalitet i skolen» konferanser. Tema for 2006-konferansen er «Ikke enten eller, men både og!».

 

Årets konferanse vil bli innledet av Norges nye Kunnskapsminister, Øystein Djupedal (SV). Bladet Utdanning har en bred presentasjon av Djupedal. Den kan du lese ved å følge denne linken.

 

Mer om Buskerudkonferansen 2006 finner du på www.ringerivann.no og på www.buskerudkonferansen.no (etter 14.november 05)