Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet har åpnet et nytt nettsted for Kunnskapsløftet, regjeringens reform av hele grunnopplæringen. Her kan du forhåpentligvis finne alt du trenger å vite om historien bak og gjennomføringen av Clemets reform, også strategiplanen for kompetanseutvikling i skolen.

Som navnet på Stortingsmelding nr. 30 (2003-04), Kultur for læring, antyder, skal en bedre kultur for læring føre til et felles kunnskapsløft for å møte kunnskapssamfunnets utfordringer.

Nye læreplaner, ny fag- og timefordeling, kompetanseutvikling for lærere og skoleledere, et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem vil sammen med endringer i opplæringsloven være sentrale elementer i denne omfattende reformen.

Ønsker du å lese mer om Kunnskapsløftet kan du trykke her.