Kreative verktøy for individuelle planer.

Det var strålende tilbakemeldinger fra deltakerne på workshop om kreative verktøy.

Dette var noen av tilbakemeldingene fra deltakerne;

  • ”Jeg synes dette var et flott og inspirerende kurs!”
  • Alt har vært moro, nyttig og lærerikt!”
  • ”I en ”omskiftelig” verden er det viktig med noen redskaper vi kan holde fast ved og som har varighet utover hva som måtte være ”på moten” til enhver tid. Det er en enorm kunnskapsmengde i dagens samfunn og barna trenger trenger noen strategier/redskaper som gjør at de kan sortere denne store kunnskapsmengden.”
  • ”Veldig bra og variert opplegg!”
  • ”Gode verktøy som er anvendelige for både voksne, store og små barn”
  • ”Det var bra å få innsikt i gode verktøy som kan tas rett inn i skolehverdagen.”
  • ”Flott kurs, som vanlig, fra Ringer i vann!!”

denne workshopen, som ble arrangert av Ringer i vann og Marie Sandell, fikk deltakerne presentert enkle verktøy som Pluss Delta, Lotus og Gallery Walk samt teori og øvelser på Edward de Bonos ”Seks tenkehatter”. Dette er verktøy som på mange skoler er sentrale i arbeidet med å utvikle en individuelt tilpasset opplæring.

Alle tre forelesere, Marie Sandell, Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, har studert de Bonos kreative teorier i Oxford i England og er godkjent av de Bono til å forelese om blant annet ”Seks tenkehatter”. Du kan lese mer om tenkehattene ved å følge denne linken.

Neste sjanse til å lære om kreative verktøy og de Bonos tenkehatter vil være på Buskerudkonferansens siste dag, 25. januar 2006 i Drammen. Det vil da bli avholdt en syv timers praktisk workshop.