Førde kommune og Ringer i vann samarbeider om å arrangere Kunnskapsløftet – Førdekonferansen 2005


På konferansen kan du høre foredrag av noen av Norges og Nordens dyktigste rektorer og lærere.

Hør bare her!:
Inger Wahlstrøm – tidl. rektor ved Älta skole – skolen som vant den nasjonale svenske kvalitetsprisen og slo » storheter» som Volvo, Ericsson og ABB.
Susanne Aabrandt – dansk lærer som er en ener på De Mange Intelligenser (MI) og, ikke minst, en utrolig engasjerende foreleser.
Eva Høiby – rektor fra Asker kommune som har lang erfaring med blant annet portfolioarbeide, individuelle planer og kunnskapsmål. Hun er i tillegg  lærebokforfatter og en meget dyktig skoleleder.
Hans Petter Skott Hansen – lærer ved Øreåsen skole i Rygge kommune.Skolen har tatt i bruk en rekke verktøy for å øke elevenes selvbestemmelse og  bedre effektiviteten i lærerenes arbeidsmetoder slik at det blir mer tid til hver enkelt elev. Skolen skal som første norske skole forelese på svenske skolekonferansen » Kvalitet i klassrum og skola» senere i høst.
Anna Almquist – lærer ved Østermalmskolan fra Stockholm – skolen som blant annet har forelest på kvalitet-i-skolen konferanser i USA. Skolen har også vunnet Stockholm kommunes kvalitetspris. Arbeidsettet er noe av det samme som Øreåsen skole har tatt i bruk i Norge og som nå også er i ferd med bli tatt i bruk i Førde Kommunes skoler.
I tillegg vil KS være representert med utdanningsdirektør Eva Lian og Utdanningsdirektoratet ved Geir Johansen.
Noen fakta:
Sted: Sunnfjord hotell, Førde
Dato: 10. og 11. oktober 2005
Mer om Kunnskapsløftet – Førdekonferansen 2005 kan du lese her:
Førdekonferansen (for de som bruker Internett Explorer)
eller på www.førdekonferansen.no (for de med andre nettlesere). IE-brukere kan også benytte denne adressen ved å laste ned et gratisprogram fra denne linken (dette er et program for å kunne lese æ,ø og å i nettadresser).