Bekkeberget barnehage på Gjerdrum søker i disse dager etter ny pedagogisk leder. Intern kompetanseheving gjennom Ringer i vann blir trukket fram som en av fordelene ved å arbeide ved barnehagen! Vi takker for tilliten.

Bekkeberget Barnehage BA
er en foreldreeid barnehage med fire avdelinger. Barnehagen ligger fint til nederst på Bekkeberget i Gjerdrum med skog og mark som nærmeste nabo. Våre satsningsområder er språk, allsidig bevegelseserfaring og basiskompetanse.

Pedagogisk leder – Førskolelærer

Vi søker:

Pedagogisk leder

Barnehagen har en stilling som pedagogisk leder ledig fra 01.01.09. Stillingen er 100 % og fast.
Søkere til stillingen må ha godkjent utdanning, gode samarbeidsevner og lederegenskaper, fleksibilitet, kreativitet, evne til å motivere samt godt humør. Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Førskolelærer

Vi har ledig to stillinger som førskolelærer. Stillingene er 100 % og fast.
Stillingene er knyttet til barnegrupper med økt barneantall og er ikke tillagt lederansvar. Søkere må ha godkjent utdanning, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, kreativitet og godt humør.

Vi tilbyr:
Gruppeveiledning to ganger i måneden med styrer for alle nyutdannede førskolelærere.
Deltakelse i pedagogisk ledernettverk.
Intern kompetanseheving gjennom konsulentfirmaet ”Ringer i Vann”.
Lønn etter Utdanningsforbundet og PBL-A tariff.
Godkjent politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Menn oppfordres til å søke.

Send søknad med CV og attester til:
Bekkeberget Barnehage BA, Myrullveien 1, 2022 Gjerdrum eller e-post: bekkeb@online.no
Spørsmål kan rettes til styrer Bodil Aglen, tlf.               63 99 19 77       

Søknadsfrist: 24. oktober 2008