Nærmere 50 utviklingspiloter samles i Strusshamn kirke mandag 22. og tirsdag 23. mars 2010. Utviklingspilotene på Askøy er endringsorienterte lærere som skal være i tet når det gjelder skolenes utviklings- og endringsarbeid.

På første samling vil pilotene, i tillegg til å få et teoretisk påfyll, også få trenet seg på metoder som både er egnet for bruk i skolenes utviklingsarbeid og som klasseromsverktøy og læringsstrategier for elevene.

Begrepet utviklings- eller endringspiloter ble født i Førde i 2004 i forbindelse med oppstarten på kommunens utviklingsprosjekt Kunnskapsløftet. Pilotene i Førde gjorde en så god jobb (sammen med skolenes ledelse) at Førde kommune ble kåret til landets nest beste skoleeier i 2008. I tillegg fikk de fram en demonstrasjonsskole, oppnådde resultater i Norges toppen både med hensyn til resultater på nasjonale prøver/grunnskolepoeng og, som om ikke det var nok, også hadde skolenes med høyest elevtrivsel.

Utdanningssjefen på Askøy, Åge Rosnes, stiler minst like høyt som Førde kommune gjorde ved oppstart av sitt utviklingsprosjekt. Rosnes, som tidligere har vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet, skriver blant annet følgende på sin blogg: I Askøyskolen har vi høye mål for hva vi vil oppnå. For å bruke sportsterminologi: Det er ingen grunn til at vi skal ligge nede i skolenorges 5. eller 6. divisjon. Med gullsesongen til Brann i friskt minne: vi bør også gå for gull. I vinter-OL, som vi alle nylig har kost oss med er det rett nok viktig å delta. Men alle vet at det er medalje som teller. Askøy er best i Norge på ambulanse-tjeneste. I 2008 ble vi Kulturkommunen i Hordaland. Med et målrettet og tydelig arbeid bør vi ta skoleGULL om ikke for mange år.

Du kan lese hele bloggen hans ved å følge denne linken: http://rosnesskoleblogg.blogspot.com/. Selv om vi i Ringer i vann ikke har det samme nære forholdet til Brann, er ønsket om å være med i støtteapparatet rundt en kommune som ønsker å ta skoleGULL sterkt, eller kanskje riktigere – meget sterkt, tilstede! GULLET SKA HEM!!