På Buskerudkonferansen 2007 kan du møte lærere fra New Zealand, vinneren av Skoleeierprisen 2006, Ingebrigt Steen Jensen, Arild Tjeldvoll m.fl.

HVORFOR REISER SKOLELEDERE OG LÆRERE FRA HELE VERDEN TIL NEW ZEALAND? HAR SKOLENE DER EN ANNEN MÅTE Å ARBEIDE PÅ? OG I SÅ FALL, HVA GJØR DE ANNERLEDES?

ER NORSKE ELEVER INTERNASJONALE SINKER? SKAPER SKOLEN SOM ORGANISASJON OG INSTITUSJON TAPERE? OG ER DET SKOLELEDERNE SOM SKYLDA?     

HVORDAN HENGER TEORIER OM LEDELSE OG TEORIER OM LÆRING SAMMEN?  

HVORDAN KAN VI LÆRE AV DE SOM LYKKES? KAN IDEENE OG TEORIENE I BOKEN ”ONA FYR” OVERFØRES TIL SKOLEN?

”KENGURUSKOLEN” ER BLITT ET BEGREP – ER DET FORDI VI STARTER SKOLEUTVIKLINGEN I FEIL ENDE?

SKOLEEIERPRISEN 2006 GIKK TIL GRAN KOMMUNE. HVILKEN LÆRING KAN VI TREKKE UT AV ARBEIDET DERES?

SKOLENE PÅ NEW ZEALAND ER KJENT FOR SINE MANGE LÆRINGSSTRATEGIER. I LØPET AV EN HEL DAG BLIR VI KJENT MED EN MENGDE AV DISSE KOBLET OPP MOT HELHETLIG SKOLEUTVIKLING.       

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Per Botolf Maurseth, Arild Tjeldvoll, Mary Wilson, Øyvind Glosvik, Ingerbrigt Steen Jensen, Grete Helle, Tom Rune Fløgstad, Jan Woie og Genee Crowley – er noen av de du kan møte på Buskerudkonferansen 2007.

Konferansen har fokus på skolens ulike lederfunksjoner og hvordan helhetlig skoleutvikling ligger til grunn for å utvikle elevenes læringsstrategier. På konferansens andre dag er det mulighet for å lære hvordan skoler på New Zealand arbeider praktisk med å utvikle elevenes tankekraft ved hjelp av ulike verktøy og læringsstrategier.

Les mer om Buskerudkonferansen 2007 ved å følge denne linken.