I boka «Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon» presenterer Ringer i vann modellen for helhetlig skoleutvikling.  

I omtalen til Kommuneforlaget står det blant annet:

» Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: «Sånn gjør vi det ved vår skole.» Boka viser også at de ulike metoder henger sammen – det er ikke et enten–eller men et både–og.

Boka gir bl.a. svar på
Hvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen?
Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon?
Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn?
Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling?
Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner?
Boka henviser til en annen bok som kommer i slutten av oktober – Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy. Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse.

Sjekk ut mer om boka ved å følge denne linken