Rapporten som er laget på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, viser at en elev som går fra karakteren to til tre, øker sjansene med hele 35 prosentpoeng for å fullføre videregående opplæring.

Overrasket
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er overrasket over rapporten. Hun tror tiendeklassingene ikke alltid skjønner hvor viktig karakterene er for framtida.
– Å gå på ungdomsskolen er utrolig viktig for videre fremtid, og det er veldig viktig at man følger med og investerer i de årene, sier Halvorsen til NRK.
Rapporten bekrefter også at den som ikke fullfører videregående skole, har langt større fare for å ende opp i fengsel, på uføretrygd eller som arbeidsledig.

Over to tredeler av ungdomsskole-elevene har en snittkarakter mellom 3 og 5, og det er blant disse at utslagene er størst. Faktisk kan en forbedring av gjennomsnittskarakteren i grunnskolen med ett karakterpoeng øke sannsynligheten for å fullføre videregående med nesten 30 prosentpoeng.

Du kan lese mer ved å følge denne linken til NRK.