Lesson Study låter lite norsk og på originalspråket er det enda fjernere fra vårt språk. Kenkyu jugyo er navnet de bruker i Japan, hvor Lesson Study kommer fra. Metoden handler om at lærere samarbeider i små grupper, diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres undervisning (gjerne ved videofilming) og så analyserer resultatet og deler erfaringene med de andre lærerne på skolen. Dette må vel være det som heter lærere som lærende.
Metoden bygger på Edward Deming’s Plan-Do-Check-Act (PDCA-hjulet) som ligger til grunn for alt moderne kvalitetsutviklingsarbeid. Siste eksempelet på det var at Jernbaneverket nå endelig hadde tatt grep om togforsinkelsene ved å sette ned grupper som skulle analysere hva som kan gå galt og så finne ut hvordan man ka forhindre et disse feilene oppstår. Helt i tråd med Lesson Study tankegangen!
Lesson Study er nå i bruk i store deler av Asia og er regnet som en av grunnene til at land som for eksempel Singapore, Japan og Hong Kong (som vel egentlig ikke er et land) gjør det så bra på internasjonale kunnskapstester.
Vi er på New Zealand hvert år (reiser snart nedover med 45 lærere fra barnehagenivå til videregående skole) og har registrert at interessen for Lesson Study er sterkt økende ”der nede”. Mens New Zealand har tradisjon for å gjøre det godt på lese- og skrivetester har matematikkresultatene ikke vært noe å skryte av. I løpet av de siste to årene har det kommet en stor nasjonal satsning på matematikk og på mange skoler ligger nettopp Lesson Study metodene i bunnen for denne satsningen.
På Ringer i vann-konferansen 2010 (25. og 26. januar) kommer Øjersjø skole fra Gøteborg. De har arbeidet med Lesson Study og Learning Study (en videreutvikling i samarbeid med Universitetet i Gøteborg) i flere år nå og bruker det i alle fag, ikke bare matematikk. Øjersjø skole kan dokumentere mye bedre resultater med metodene. I tillegg har de opplevd å bli en attraktiv arbeidsplass, en skole hvor det skjer utvikling og som trekker til seg dyktige lærere.
Metoden(e) er lite kjent i Norge, men det er skrevet en Masteroppgave i matematikk på Universitetet i Tromsø om temaet.
Målet for Lesson Study og Learning Study er å forbedre elevenes læring. Erfaringer fra en rekke land er at det er akkurat det som skjer. Finnes det noen norske skoler som tar utfordringen?