.John Hatties skoleforskning er blitt kjent verden over. Boka Visible Learning blir kalt for skoleutviklingens «hellige gral». Vi hadde tidligere i år med oss 48 norske lærere og skoleledere til Auckland University, hvor Hattie har forsket og undervist. Våre forsøk på å møte John Hattie ble dessverre ikke kronet med hell fordi han akkurat startet opp i ny jobb på Melbourne University i Australia.

Vi har imidlertid lagt ut en liten video med Hattie hvor han foreleser om «evidence based teaching».